Dlaczego warto podjąć pracę w Polsce?

Praca w Polsce.

Polska oferuje ogromne możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w różnych branżach. Praca i życie w Polsce jest bardzo dobrą perspektywa dla obywatela Ukrainy poszukującego pracy poza granicami własnego kraju.


Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej oraz sprawnemu zarządzaniu przyznanymi funduszami powstawały i dalej powstają liczne drogi, autostrady, lotniska, budynki użyteczności publicznej, obiekty naukowe i badawcze. Zmodernizowana została do europejskich standardów istniejąca infrastruktura taka jak szkoły, uczelnie, szpitale, kliniki, przychodnie medyczne, urzędy administracji państwowej, transport samochodowy i kolejowy. Polska dzięki swojej atrakcyjnej ofercie zainteresowała licznych inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w budowę przemysłu ciężkiego i lekkiego, rozwój handlu i biznesu. Wiele znanych na całym świecie firm otworzyło w Polsce swoje fabryki i sklepy. Niezwykle szybko rozwija się rolnictwo, którego procesy modernizacji i rozwoju zostały rozpoczęte na wiele lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jednocześnie finansowa pomo Unii Europejskiej sprawiła, że polska wieś zmieniła się nie do poznania. Zostały zagospodarowane obszary wiejskie, które przez wiele lat były nieużywane na potrzeby rolnictwa. Tak dynamiczny rozwój gospodarki wymaga wielu nowych pracowników.
Praca w Polsce dla Ukraińców.
 
🗸 Polska z pośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzi najbardziej liberalną politykę imigracyjną wobec obywateli Ukrainy.

🗸 Bariera kulturowa i językowa pomiędzy Polską a Ukrainą jest nieznaczna w porównaniu z tymi samymi różnicami pomiędzy Ukrainą a przykładowo Republiką Federalną Niemiec czy Francją.

🗸 Obecnie brakuje pracowników w przemyśle, górnictwie, budownictwie, gastronomi, turystyce, transporcie, rolnictwie, handlu, służbie zdrowia, usługach.

🗸 Polska może być pierwszym etapem w drodze do innych krajów Unii Europejskiej. Podczas pobytu w Polsce, ukraiński pracownik może uczęszczać do  szkół, kończyć kursy, uczyć się języków oraz zdobywać doświadczenie. Po uzyskaniu karty stałego pobytu w Polsce, obywatel Ukrainy może swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej.

🗸 Emigracja polskich pracowników różnych specjalizacji do krajów Unii Europejskiej stwarza możliwość dla obywateli Ukrainy. Polska oferuje ogromne możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy w różnych branżach. Praca i życie w Polsce jest bardzo dobrą perspektywa dla obywatela Ukrainy poszukującego pracy poza granicami własnego kraju. Istnieje wiele pozytywnych powodów dla których ukraiński pracownik jest atrakcyjny dla polskiego pracodawcy.
Nie czekaj...
Wyślij swoje CV!
POLSKO-UKRAIŃSKA AGENCJA PRACY Sp. z o.o.

ul. Katowicka 115
41-500 Chorzów
Tel. +48 603 908 970
E-mail: rekrutacja@polskaagencjapracy.com.pl


Copyright © Polsko-Ukraińska Agencja Pracy Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone