Контакт

Rekrutacja pracowników fabryki

Polska Agencja Pracy


Adres:
ul. Katowicka 115
41-500 Chorzów
Województwo Śląskie
Polska

Dział rekrutacji:
Tel: +48 603 907 980
E-mail: rekrutacja@polskaagencjapracy.com.pl

Dział legalziacji zatrudnienia i wiz:
Tel: +48 664 591 219
E-mail: leagalizacja@polskaagencjapracy.com.pl

Biuro i administracja:
Tel: +48 504 96 99 03
E-mail: biuro@polskaagencjapracy.com.pl
POLSKO-UKRAIŃSKA AGENCJA PRACY Sp. z o.o.

ul. Katowicka 115
41-500 Chorzów
Tel. +48 603 908 970
E-mail: rekrutacja@polskaagencjapracy.com.pl


Copyright © Polsko-Ukraińska Agencja Pracy Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone